"Ju mer fredlig jag är, desto mer fred kan jag dela med andra."

Tjänster

Hos oss hittar du möjligheter att fokuserat träna mentalt på hållbara beteendeförbättringar. Vi har möjlighet att mäta dina framgångsfaktorer genom ett av våra träningsprogram, Full Hand och vi har även möjlighet att mäta din fysiska och mentala stress och hur din sömn påverkar dig tillsammans med Linkura.

Du har också möjlighet att gå på fysiska reikibehandlingar, och vi utövar dem även på distans.
Vi arbetar med energinivåer och utbildar dig gärna i hur du kan sluta läcka energi, vi renar ditt energiflöde och vi tränar dig i att använda din energi smartare.

Vi kompletterar gärna våra mentala träningspass med just reikibehandlingar.

Arbeta med oss genom holistiska samtal och kom närmare naturen. Vi är modiga och vi jobbar med de verktyg vi ser att du behöver och möter dig där du är som modigast. Du känner dig själv bäst, men ibörjan kan vi behöva vägleda dig.

Här tränar bort stress och ursäkter för att närma dig din fulla potential. Vi hjälper gärna medarbetare, lag, ledningsgrupp, team och chefer att disciplinerat använda ledarskapet för att både leda och följa i balans till resultatet. Vi vet att vi ökar hållbarheten, effektiviteten och glädjen hos dig och verksamheten.

Vad är reiki

Reikihealing är en beröringsmetod. Reiki stärker kroppens egen förmåga att läka och återställa sig.

Det är en uråldrig, men samtidigt modern japansk behandlingsmetod vid exempelvis stress, blockeringar eller smärta.

Det har visat sig vara en väldigt effektiv behandling även andra sammanhang och våra testpiloter har visat fina resultat även vid distansbehandlingarna.

Reikin är godkänd av WHO och Skatteverket.
Fantastiska behandlingar finns även för dig som vill utveckla ditt spirituella och andliga ledarskap.

Vad är holistiskt samtal

Holistisk, att vara hel. Holistiskt samtal tar sin utgångspunkt i att människan är kropp, själ och ande. Kunskapen om att människan är en helhet är en värdegrund som den holistiska vägledning alltid vilar på.

Samtalen tangerar på frågor om värdegrund och etik och vi jobbar med att hitta ditt högre syfte.

Vi samverkar med naturens livskraft, men även med musik, tystnad, rörelse, dans och kreativt skapande är verktyg för att ge utveckling näring.

Testa vem du kan ha varit

Blir du nyfiken?

Välkommen att kontakta oss för att boka ett hoppfullt möte.

Kundkorg