Om ByButeo

FÖRETAGETS START

Går det att driva ett företag som bidrar till en bättre värld som utgår från passion, kärlek och lycka? Finns det en marknad för människor som vill hitta glädjen, konstant utvecklas och leva och känna sin frihet? Går det att utmana det linjära ledarskapet och våga se fler holistiska lösningar verka tillsammans för att Moder Jord ska bära en mänsklighet som utgår från sitt högre syfte? Går det att flera verkar oberoende under ett varumärke? Går det att vara rummet mellan forskningens trygghet och den outforskade nyfikenheten?

Grundaren, Rebecka kommer från elitidrotten som elitidrottscoach. En miljö där nyfikenheten aldrig stod still och resultat aldrig uteblev. De som tränade mentalt ville alltid mer och de ökade alltid i sina resultat. Det finns en inbyggd inställning att hålla hela vägen. Det var något som hon tog fasta på när visionen kom.

En vision om att inspiratörer ska samverka, erbjuda möjligheter och sprida kunskap från en plattform. Alla tjänar pengar på varandra ingen på någon, men vi hjälpa varandra och är fria. Missionen för företaget var kraftfullt och tydligt, i alla fall för Rebecka. Alla som verkar under ByButeos vingar vill vara med och skapa fred på vår jord. Bryggan mellan det vi vet och det vi inte vet. Vart detta slutar vet inte, vi vet att vi bara precis har börjat.

Hos ByButeo står vi upp för att ledarskap bygger på fler perspektiv än ett, två eller tre. Desto fler som sprider det budskapet, desto fler är det som vågar gå på sin väg utan att lida av psykisk ohälsa eller stress som baseras på rädsla. Låter stort, men ur det är vi idag ett 10-tal inspiratörer som vill hjälpa och inspirera dig. Och fler ska vi bli.

Vi vänder på perspektiv och tränar på att läka holsistisk snare än att behandla ohälsa. Med det sagt föder vi större resultat. //Rebecka 

När ByButeo föddes utmanade Rebecka alltså inte bara sitt egna ledarskap, hon utmanar även perspektiven på hållbart ledarskap. 2014 förstod nämligen inte den dåvarande företagsmentorn riktigt vad Rebecka pratade om.

Idag vet vi att det går och att det finns ett behov för att skapa ansvarsfulla och harmoniska plattformar för att individer och verksamheter ska få större utrymme och fler önskade resultat. Vi gör det genom att erbjuda fler holistiska lösningar utifrån body, mind & spirit. Vi gör det för lärande kring ledarskap inte har något slut. Vad nästa steg i processen är vet vi, men vi lanserar allt i ett tempo vi alla hinner med i. Att leva som vi lär är viktigt för oss. På riktigt.

Lighthouse

FÖRETAGETS FORTSÄTTNING

På ByButeo jobbar vi alltså med att få ner stress hos ledare, medarbetare, lag och i verksamheter. Vi jobbar med högpresterande, arbetsnarkomaner, högkänsliga och rastlösa. Och ja, vi jobbar även med lata verksamheter.

Dessutom vet vi att individer i grund och botten söker glädje, överflöd, utveckling och ett högre syfte. När  företag, föreningar och skolor inte förstår det perspektivet uppstår ofta oönskade resultat. Det är då vi kommer in i bilden. Vi är fantastiska på att ingjuta mod tillsammans med att vi bygger tillit för att hålla fokus över tid i syftet att skapa fler önskade resultat.

Vi tränar vår egen medvetenhet varje dag. Eftersom hjärnan och kroppen har inte något filter som skiljer på det som är bra eller det som är dåligt, utan bara vill ha mycket resultat, behöver varje inspiratör hos ByButeo tränar i sin egen attityd. Det kan vara skönt att veta att en buteo tränar på att leva som vi lär, varje dag.

Förändring är inte alltid förbättring, men förbättring är alltid förändring.  I grunden är en buteo orädd för det perspektivet, det är ett medvetet och klarsynt beslut.

ByButeo styrs efter ägardirektiv. I vardagen innebär det styrning genom attityd, alltså genom vår egen inställning till andra och varandra. Värderingarna i bolaget är många, vår grund är medvetenhet, klarsynthet och harmoni, som utgår från en ödmjuka attityd och kärleksfulla handlingar. Vi tar gärna ställning, men värderar aldrig någon ananas beslut. Upplever du en känsla från vår sida ska en av dem vara kärleksfull respekt. Vi vill alltid att alla ska vara vinnare i affären med oss. Gärna någon mer också.

Varje uppdrag vi får verka i föder en tacksamhet. Vårt mål är att varje individ, verksamhet eller uppdrag ska bli stabila i sin navigering och stå på egna ben. Egentligen blir vi aldrig klara, men när vi ser ett ökat engagemang och fler ansvarsfulla individer backar vi. Klara blir vi aldrig, men ibland är det inte vi som ska vara ert filter, men så länge vi är en del på resa är vi ärofyllda.