Mental träning

MENTAL TRÄNING –  80% av dina resultat påverkas av din mentala styrka

Vi tränar dig att stärka hjärnan så du får ut fler önskade resultat i handling. Vi gör det på olika sätt men ja, vi kan mäta både en individs uppskattade mentala styrka och ett lag. Vi kan också mäta er stress, återhämtning och er sömn. Vad vinner du på det? Nedan ser du delar av vad våra adepter säger efter de tränat hos och med oss:

EFFEKTER OCH RESULTAT AV MENTAL TRÄNING

  • Väljer och upprätthåller en positiv attityd
  • Upprätthåller en hög nivå av inre motivation
  • Ställer höga, realistiska mål
  • Hanterar människor på ett effektivt sätt
  • Pratar positivt om och med sig själv
  • Använder positiva mentala bilder
  • Hanterar rädslor effektivt
  • Hanterar känslor på ett effektivt sätt
  • Bibehåller koncentration och fokus
  • Gör sin omgivning bättre

Hjärnan förstår allting i bilder, men den registrera känslor och får dig att fatta beslut utifrån olika signal-system av omedvetenhet, undermedvetenhet och medvetenhet. 

Många tror att vi är mer medvetna och logiska än vad vi människor egentligen är. Den delen av hjärnan är väldigt nyutvecklad rent fysiskt. Men eftersom vi människor äger en medvetenhet i medvetenheten kan vi träna på vår mentala styrka. 

Enkelt förklarat jobbar vi med mental träning utifrån de sju framgångsfaktorerna. Nej, coachning är inte mental träning, däremot är det ett verktyg som används flitigt i träningen.

Alla våra coacher på ByButeo jobbar inte med mental träning däremot är många coacher och tränade i coachande förhållningssätt. 

distansreiki

En träning av den mentala processen

Du blir bra på det du tränar på, men eftersom hjärnan inte har ett filter och skiljer på det som är bra för dig och det som är dåligt för dig behöver du öka din medvetenhet i hur du gör för att göra det du säger.

Din autopilot är många gånger omedveten om dina beslut, därför vi vill att din autopilot alltid ska bli lite klokare.

Vi tränar dig i våra framgångsfaktorer för att förstärka ditt ledarskap. Vi har valt sju faktorer att fokusera på och du väljer hur länge du vill att vi ska vara delaktiga i processen att få bra pilot som styr autopiloten.

Vi tränar dig i självbild, målbild, attityd, känsla, engagemang, reflektion och stresshantering. Vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet visar att dessa faktorer är de som skiljer mer framgångsrika personer från andra.

VEM TRÄNAR HOS BYBUTEO ?

Är du högpresterande, arbetsnarkoman, högkänslig rastlös eller lat, vi tränar dig gärna. Är du i ett lag eller en grupp där ni inte riktigt har samma målbild eller utstakat vägen dit? Vi tränar gärna lag, grupper och klasser.

Vår Rebecka är mental tränare i Svenska Landslaget i motorsport och var en del av de två SM-guld som Linköping Fotbollslag tog 2016 och 2017. Hon har en gedigen erfarenhet inom idrott och tränar idag få utvalda individer och lag med höga ambitioner.

Idag vänder vi på ByButeo oss till dig som verkar inom skola, idrott och näringsliv och vi har fantastiska upplägg som kan hjälpa dig och er dit ni vill. Vi mäter individers framgång och vi mäter gruppens och verksamhetens styrka.
Kontakta Rebecka för ett hoppfullt träningsupplägg där vi också hittar rätt i vem som ska träna just dig och ditt gäng.