"Min attityd är ödmjuk eftersom jag redan har det jag vill ha."

MENTAL TRÄNING – DITT MINDSET

Vi vet att 80% av resultaten beror på mindset i processen till resultatet. Dina beslut påverkas alltså alltid av ditt mindset. Sedan gammalt vet vi att idrottsutövare gör allt får att psyka sina motståndare. I din vardag påverkas du också av andra. Du kanske bara inte är medveten om hur och vad du kan göra åt det. 

På ByButeo har vi därför olika träningsprogram som utgår från evidensbaserade metoder som förbättrar modet och förändrar besluten och därmed också resultaten. Vi anpassar en del program utifrån dig, andra är väl beprövade och har möjlighet att mäta din utveckling. Otroligt spännnade program för både ledningsgrupper och medarbetare. 

Vi väljer program beroende på vad som önskas uppnå och var du är i processen. Vill du träna enstaka pass gör du det. Vi jobbar med distans i telefon, utan oss eller med oss i Mentala Energiprogrammet eller så bokar du fysiska samtal. Enkelt uttryckt tränar vi hjärnan, hjärtat och magen att handskas med varandra, var du än är. Målet är att process, beslut, individer, lag och liv blir lyckligare och mer harmoniskt. 

TRO – MÖJLIGHET – HANDLING – RESULTAT

Ser du möjligheten skapas en tro. En tro att du kan eller inte. Det skapar en handling eller inte. Det beslutet ger dig ett resultat, önskat eller oönskat. Resultatet ger dig mer av det du tror på. Mental träning innebär att träna på att nå bättre resultat. 

För känslan kring resulten är glappet mellan den du är och där du vill vara. Våra program, enstaka kurser och samtal hjälper dig att träna på processen att alltid vinna. Vi älskar att vinna nämligen. 

EFFEKTER och RESULTAT AV MENTAL TRÄNING

 • Väljer och upprätthåller en positiv attityd
 • Upprätthåller en hög nivå av inre motivation
 • Ställer höga, realistiska mål
 • Hanterar människor på ett effektivt sätt
 • Pratar positivt om och med sig själv
 • Använder positiva mentala bilder
 • Hanterar rädslor effektivt
 • Hanterar känslor på ett effektivt sätt
 • Bibehåller koncentration och fokus
 • Gör sin omgivning bättre

Referenser

Attraktionslagen och mental träning

Vi tränar din attityd, vilket är till stor hjälp för dig att se hur attraktionslagen arbetar. Arbetar du med ByButeo och har kommit en bit i din mentala träning blir steget till att medvetet arbeta med attraktionslagen väldigt enkelt.

Ändå kan det vara en utmaning i att önskade resultat uteblir och besvikelsen blir stor. Attraktionslagen fungerar lika väl som gravitationslagen. Det är en kosmisk lag, som enkelt innebär att lika attraherar lika.

Det innebär att du skapar din egen verklighet och att du attraherar de saker i ditt liv som du fokuserar på. Detta eftersom du fokuserar dina tankar och din energi på det du är rädd för.

Hur attraktionslagen fungerar

Attraktionslagen är väldigt enkel, när vi börjat träna på den. Mental träning hjälper dig att bryta invanda mönster och programmeringar som får dig tänka i negativa tankebanor. Istället får du lära dig att skapa nya vanor med positiva tankar.

Tankar, känslor och attityder handlar om att det går att bryta de programmeringar som du fått. Du lär dig att ta makten över dina egna tankar, dina känslor och dina manifestationer med kvalitetssäkrade verktyg.

Våra vanliga misstag

Vad gör vi för misstag som gör att önskningarna och manifestationerna inte når ända fram? Vad är det vi tränar på och vilka är de vanligaste korrigeringarna?

 1. Vi pratar om allt som är fel – attraktionslagen följer inte ord, utan vibrationer, känslor och attityd
 2. Vi missar tecknen och ser inte det som påminner om vår önskan i vardagen
 3. Vi tror att det räcker med positivt tänkande – kontroll och vilja leder till brist på tillit
 4. Vi fokuserar på känslor som leder oss bort från känslan av hur vi känner oss nu
 5. Vi bestämmer hur det kommer att hända – denna vibration skapar tvivel

Känslor

Du är i en känsla. I den känslan skapar du en tanke. Tanken ger dig en känsla, som sedan ligger till grund för de attityder du har och de handlingar du utför. Varje attityd du intar ger positiva eller negativa energier.

Dessa energier är du ansvarig för eftersom det är du som väljer de tankar du tänker. Väljer du istället att tänka positiva tankar drar du till dig sådant som bekräftar dem, även detta är en konsekvens av det du tänker.

Vad innebär det att det är du som är ansvarig för dina tankar?

Det innebär att du inte kan svära dig fri från konsekvenserna av dina tankar. Du bidrar alltid. Tanken är en stark energi, där du som otränad tror att du inte behöver ta ansvar så länge du inte kommunicerar dem med omvärlden.

Men, du lyssnar mer på dig själv än du kanske anar. Den inre dialogen påverkar såväl din hälsa som ditt psykiska välbefinnande.

Inom den moderna psykoterapin, används metoder som KBT, kognitiv beteendeterapi och mindfulness som exempel på hur dessa kunskaper har införlivats inom vården.

Stärk dig mentalt

ByButeo är alltid öppen för nya koncept och kurser. Allt för att bryta dina och ditt lags kulturer och nå förbättringar. Vi arbetar kontinuerligt på nya program för att stärka dig mentalt och ge dig en bättre vardag.

Kundkorg