Meditation

MEDITATION

När du lär dig mediterar under vingarna på ByButeo kliver du inte in i någon religion eller livsstil. Därmed behöver du heller inte förändra det du redan tror på eller lever efter.

Hos oss lär vi ut två praktiskt tekniker. Det ena är Transcendental Meditation, TM och den andra är Reiki. Båda är väl beprövade metoder med lika utgångspunkter, men båda med stora förmågor att minska stress och vara gynnsamma mot ångest, depression, sömnproblem, högt blodtryck, kolesterol, diabetes, fibromyalgi m.m.

Reiki och TM godkända inom friskvårdsbidraget och av skattemyndigheten. Reiki är både en meditationsform och en beröringsmetod som utgår från energi som du kan välja att starta och avsluta dagen med.
TM är en klar teknik där du mediterar två gånger om dagen i 20 minuter, förutom det tillkommer inga regler.

När du mediterar på denna nivå minskar stressen och du ökar känslan för vad som är rätt och fel för dig, utan att döma andras beslut. Meditation vägleder dig in i ansvar och harmoni.

himmel

Att transcendera är mer än avslappning och mindfullness

Meditation blir mer och mer populärt när det gäller att hantera stress. Det finns olika metoder för att handskas med stress där transcendering är något som utövats i många, många tusen år. Det ger en mer djupgående effekt än både avslappning, avspänning och mindfullness. 

Ingen äger begreppet transcendera. Men TM har varumärkesskyddat begreppet TM. Och MediReiki är varumärkesskyddats av MediReiki-förbundet.

Att transcendera är en djup vila där du går djupare eller når ett högre tillstånd av stillhet. Med TM-metoden och Reiki-teknik kan du träna på att automatiskt komma dit. Tanken är att vara i  avslappning när du ska förbereda dig för att prestera eller när du behöver lugna tankarna för att komma fram till balanserade svar. Just själva meditationen gör att du landar djupt och vilsam väldigt fort.

Vilken teknik som är bäst för dig

Det kan vi inte avgöra, däremot kan vi vägleda dig utifrån dina behov. I skolans värld ser vi att TM har ett gott utfall och i idrotten arbetar vi gärna med Reikimetoden. Men ingen är rätt eller fel båda metoderna och metodikerna fyller sin funktion.

Med både Reiki och TM innebär det att ni går en fin utbildning och skapar en långsiktig hållbarhet för att minsak den dagliga stressen i dig och hos din verksamhet.

VÅRA MEDITATÖRER

TM-läraren är Ulf Brindmar MAIL: secretariat@transcending.tech

Reiki-master är Rebecka Gabrielsson MAIL: rebecka@bybuteo.se

Reikimeditation och Reikibehandling utförs även av Reiki-healer:

Loviza Adolfsson loviza@bybuteo.se – LINKÖPING