Karma

KARMA

Precis som du har skapat din fysiska och mentala kondition kan du skapa ditt framtida tillstånd genom dina nuvarande gärningar.

Filosofin om karma är i huvudsak baserad på konceptet om att det du ger ger är det du får. Om en person gör något med avsikt, bra eller dåligt, kommer karmaeffekten nå tiofalt eller mer.

När du sår en kärna från en apelsin får du ett träd som producerar många, många apelsiner. För att generera god karma, måste du göra goda gärningar. En är att ge och hjälpa andra som hjälper.

Här har ByButeo valt några organisationer som vi vill stötta. Vill du ge ett ekonomiskt bidrag, bli volontär eller medlem hos någon av dem skulle ingen bli gladare än…du.

NovaHuset

Föreningens ändamål är att tillgodose medlemmarnas intresse att utan vinstintresse tillhandahålla stöd för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp, kränkningar och trakasserier. Föreningen skall också erbjuda stöd för deras anhöriga. Det är också föreningens ändamål att informera och utbilda inom området.

Föreningen Novahuset är en fristående ideell förening som arbetar utifrån allas lika värde och människans rätt till sin egen kropp, sina tankar och värderingar.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

https://www.novahuset.com

Vi-Skogen

Genom trädplantering och utbildning ger Vi-skogen utsatta människor möjlighet att skaffa sig inkomster och mat på bordet – samtidigt som klimatet blir bättre. Bekämpa fattigdom och klimathot nu.

https://viskogen.se

ECPAT

En barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn på flera sätt. De sprider kunskap om brottsligheten och förebygger för att barn och unga inte ska utsätts. De arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och de samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. De driver även ECPAT Hotline dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn.

https://www.ecpat.se

GAPF

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. De vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för eller berörs av hedersrelaterat våld.

https://www.gapf.se

World Animal Protection

Tusentals djur över hela världen lever under plågsamma förhållanden. Med ditt stöd kan vi arbeta för att stoppa djurplågeriet. Bli Animal Protector och hjälp oss att göra världen bättre för djur.

https://www.worldanimalprotection.se

Medveten konsumtion

Medveten konsumtion verkar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön och de som arbetar inom industrin. De tror på konsumentens makt och att du klarar dig alldeles utmärkt i live även om du konsumerar lite mindre. Föreningen Medveten Konsumtion Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening och är verksam över hela Sverige. Det är en liten förening som arbetar med de stora frågorna. Här får du inspiration och utbildning om hur du som konsument i din vardag, på din arbetsplats eller ditt företag kan göra mer hållbara och medvetna val genom enkla råd och tips. Forskningen visar att många vill konsumera mer hållbart, men vet ofta inte hur – det vet detta gäng.

https://www.medvetenkonsumtion.se/ge-en-gava/

Karmalagen har ingen rätt att döma

Lagen om karma är ”själv bestämmande” och ”verkar i egen regi” vilket i princip betyder ”Vad du ger är vad du får”.

Karma klandrar dock aldrig dig för problemen som du står inför och hyllar aldrig någon för överflödet du skapat.

Du är själv ansvarig för dina handlingar, ord, känslor och tankar. Det är möjligt att vända en negativ spiral genom att lära genom lektionerna du möter.

När du lever i överflöd yttrar sig karmas gyllene regel om att du ska ”Göra mot andra vad du skulle ha önskat de gjorde dig” Denna regel kan hjälpa dig att få vad vi vill eller önskar. 

Karmalagarna är enkla och det handlar om att förlåtelse och tacksamhet. Ge där du kan och var alltid snäll. 

Karmalagen enligt vår kreativa VD Rebecka lyder enkelt; 

”Var aldrig dum, inte i kärlek, inte i relationer, inte i affärer, inte med dig själv. Det går inte att separera från varandra”