Mira Mård

Mira Mård

Författare, andlig coach, helare och ambassadör för andevärlden, kallar jag mig. Jag har valt att vandra Livets Stig i schamansk anda och vill visa dig vägen till din inre visdom, så att du också kan leva din dröm. Att vara i varandet är ett holistisk sätt att leva, där alla delar av dig får komma till tals. Min uppgift är att ge de delarna en röst.