Den helande resan

Den helande resan börjar alltid inifrån. Det är du som förvaltar kraften och det är du som behöver ta ansvar för den. Steg ett är att komma i kontakt med den och där kan vi alla behöva hjälp av någon som redan funnit den.

Vandringen på Livets Stig

I Mother Pinetrees Visdom kan vi läsa om vandringen på Livets Stig, den tiden vi är här i det jordiska varandet, den linjära tiden som hon kallar det.

När du föds in i din kropp väljer du ett liv i Människans Rike. Du börjar en vandring på Livets Stig. Du väljer inte bara ett livssyfte utan många. Dessa syften skiftar medan du vandrar genom livet, men det finns fortfarande en betydande uppgift du är ämnad att göra. Inom din själ bär du på en talang som är unik för dig, men som kan hjälpa andra på något vis.

Ibland tycks livet vara fyllt av prövningar, vi möter motstånd och vår vibration påverkas. Vi kan bli trötta, tappa modet och sluta tro. Vi går in i något grått där livets sprakande färger sakta bleknar. Vi blir vilsna och helt plötsligt minns vi vare sig vår uppgift på vandringen på Livets Stig eller hur vi fyller varandet med sprakande färger. Vi är gott och gott vilsna i oss själva och glömmer vår original vibration.

Vi glömmer att livet är en gåva som vi bör värdera högt. Vi glömmer också att livet behöver vårdas, precis som våra relationer och våra kroppar. Det är här din helande kraft behöver en boost från någon som kan påminna dig.

Den helande kraften

Den helande kraften inom dig är kopplad till din originalvibration som bor i din bröstkorg. Eller rättare sagt, det är där du lättast når den eftersom det är där du kan skapa en resonans så att du hör den. Din originalvibration sammanlänkar ditt sinne, din känsla, din kraft, din vision och din själ. De fyra första är grundläggande delar som skapar ditt varande. Dessa kallas även för dina inre element i Mother Pinetrees Visdom. Den sista, din själ är det som blåser liv i dem. Utan din själ i din kropp skulle de fyra inre elementen inte finnas i Skapelsen.

Den helande kraften är sprungen ur dig och den är oändlig. Den kan läka dig mentalt, känslomässigt och även fysiskt, men det kräver engagemang och disciplin om du vill ha hållbara, långsiktiga resultat. Du kan inte i förlängning förlita dig på någon annans kraft än din egen. En kort tid kan vi alla behöva stöd i processen, men slutmålet är alltid att du har ansvar för din helande kraft och din självläkande process.

Tvivel & Ansvar

Alla vi tvivlar någon gång på oss själva. Det är ok, men fastna inte i tvivel. Se dig själv som en gudomlig del i Skapelsen. Utan dig vore inte Skapelsen komplett. Du är här för att du behövs. För att du är älskad. För att du är magisk.

Din vibration är viktig. Den skapar ringar på vattnet och i mötet med andras ringar på vattnet skapas en ny, unik vibration. En resonans som går igenom hela Skapelsen och skapar nya vibrationer, nya ringar. Detta samspel pågår ständigt i all oändlighet. Tänk på det när du tvivlar på din egen helande kraft. Du är viktig, rättare sagt; DU är den viktigaste personen i din egen läkning.

Genom att du tar ansvar för din helande kraft och din självläkande process, växer du i styrka och dina tvivel minskar i samma takt som ditt ansvar ökar. Det är en magisk ekvation som har sin förklaring i att ALL VIBRATION SÖKER ATT BLI HARMONISK. Det är faktiskt en av grundreglerna i energilära. Det är den första regeln, grundstenen, vi behöver acceptera fullt ut för att vi ska kunna bruka vår helande kraft och starta samt ta ansvar för den självläkande processen.

Det kan ta tid att vila i tillit och acceptans, men det kommer. Det sker genom att disciplinerat hålla fokus på det i ditt sinne. Det är i sinnets mentala processer vi skapar medvetenhet och lär oss det som vi kan medvetet bruka för att skapa en självläkande process. Med tiden behöver vi också känna tillit för att skapa de emotionella processerna som skapar tro och hopp, som också behövs i den självläkande processen för att vi ska kunna skapa det liv vi önskar att leva.

När sinnet och känslan är överens kan vi skapa kraften som gör att vi får resultat. Till en början kan vi känna att den helande kraften och den självläkande processen är långsam och liten, men när vi tillför kraft ökar styrkan i din helande kraft och du börjar helt plötsligt landa i insikt efter insikt om hur du kan påverka din helande kraft och din vandring på Livets Stig. Beslut som förut har känts för stora är nu hur enkla som helst. Allting har en tydligehet, en klarhet som du aldrig sett förut. Allting känns självklart. Allting känns enkelt. Och du känner lättnad.

När du har kommit så här långt ser du plötsligt din vision. Den där drömmen du glömt att du hade. Och då menar jag inte drömmen som du drömde när du sov utan Drömmen med stort D. Din livsdröm, din vision. Genom att återigen se den, möjligtvis något uppdaterad, kan du börja sammanfatta den helande resan och återigen känna att dina steg är stadiga på Livets Stig och du vet vart du ska och varför.

Men, det tar inte slut här.

Vi tar det en gång till

Dessa djupa resor i sinnet kan göras om och om igen, tills du har ett lugn inom dig.

Det är så här vi är som människor. När vi klarat av en nivå, så sträcker vi oss efter nästa. Vi höjer ribban, gång på gång. Vissa säger att vi aldrig är nöjda, jag säger vi vill utvecklas. Det ligger helt enkelt i vår natur att ständigt förbättra det vi skapat. Och om vi inte hade den egenskapen, skulle inte fantastiska civilisationer sett dagens ljus, uppfinningar skulle aldrig uppfunnits och vi hade befunnit oss i en ständig stagnation.

Stagnation är att döda flödet, energi är i ständig rörelse. Den rör sig, studsar, virvlar och flödar ån hit och än dit. Allt beroende på vilken vibration den möter och vilket gensvar den får. Stagnation skapar inte utveckling eller tillväxt och som en växande civilisation är vi beroende av att vara i ständig rörelse. Det samma gäller oss individer. Vi behöver utvecklas, utmanas och växa. Ser vi på situationen idag, kollektivt, så har vi otroligt mycket att lära oss om oss själva och om vår civilisation. Därför startar resan i den helande kraften om och om igen. Vi behöver den för att skapa tillväxt och blomstring.

Det är därför vi behöver våga att göra resan i den helande kraften om och om igen. Ständigt längre in, ständigt djupare och ständigt med samma goda resultat som förut. Den dagen vi förnekar oss själva tillgången till den helande kraften slocknar våra leenden och glittret i våra ögon.

Därför behöver vi ge den helande resan nya ansikten, med andra ord utmana oss själva till att prova nya metoder varje gång vi känner oss färdiga. De flesta som provat allt utom trumman upplever djupgående resultat i trummans urvibration. Detta sker av den enkla anledningen att vår originalvibration är lika gammal, om inte äldre än trummans urvibration. När dessa två möts, skapas en kraftfull vibration som öppnar upp din essens för den helande kraften på rotnivå.

Mira Mård

Postad den 4 september, 2020Mira Mård
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.