Idrott

VÅR MISSON ÄR ATT SKAPA TILLIT OCH BALANS I PROCESSEN TILL RESULTAT

Att prestera med hög förväntan utan att fokusera på resultat är en utmaning som kräver medvetenhet. Vi vet att många utövare, ledare och styrelser i föreningslivet behöver stöd och hjälp för att nå harmoni och framgång. Vi på Bybuteo har olika möjligheter att hjälpa till med detta.

Vår kreativa VD, Rebecka har jobbat med elitidrottscoachning sen början av 2000-talet. Hon har gedigen erfarenhet från internationella och nationella förväntningar och stor erfarenhet av den lilla klubben som vill bygga breddverksamhet och skapa ett pengaflöde. Hon har jobbat med lag och individer i lag, så väl som individualister. Erfarenhet från landslag gör att hon verkar i idrottsrörelsens hela kedja. Rebecka förstår utmaningar och vet hur du och ni kan ta er förbi hinder, mentalt såväl som resultatmässigt.

Idag jobbar Rebecka med ett fåtal idrottsutövare utöver Svenska landslaget i motorsport. Hon tränar individer att nå sin största framgång genom olika mentala träningsprogram. Vissa på distans, vissa platsberoende och vissa i en app. Flera utövare inom just idrott väljer hela paketet. Vad som är rätt för dig vet bara du, men med Rebeckas hjälp kan du få vägledning för att gå in i ett hållbart och realistisk tempo.

Boka ett hoppfullt möte med vår mentala tränare Rebecka. Via mail rebecka@bybuteo.se eller ring 0708-188700 och berätta vad du vill ha hjälp med. Det finns många möjligheter, men bara en unik lösning för just dig och er. Blir det en matchning finner vi lösningarna efter era förutsättningar.

För på Bybuteo utgår vi från just dina egna förutsättningar och önskade resultat när det gäller idrott. Nedan ser du några av våra tjänster.

DELAR AV VÅRA MÖJLIGHETER

  • Möjlighet till mätbara mentala träningsprogram
  • Mätbar stresshantering
  • Föreläsning och workshop
  • Mentala träningsprogram för lag
  • Stresshantering med TM-meditaton
  • Stresshantering med MediReiki
  • Mentala träningsprogram för individer
  • Kombinera lag och individer i mental träning