"Jag är på en ständigt förbätterlig resa."

ALLT ÄR ENERGI

Om vi utgår från hjärnan skulle vi kunna kalla det fallenhet, den energi som kom i ditt DNA. Vi kan också kalla det energin du känner av från andra och den andra känner från dig.

Vi kan prata om intentionen, den energi du vibrerar när du medvetet och klarsynt använder attraktionslagen. Vi kan också prata om den energi som vi förmedlar och du tar emot i våra reikibehandlingar. 

Vi  tränar den enerig du tror någon tjuvar från dig, så du kan använda den för att fokusera i harmoni till din framgång.

När ByButeo använder energi är vår specialitet att göra det för att dina tankar ska fyllas med det mindset som får dig att slappna av, reflektera och återhämta dig. Vi märker att det hjälper klarsyntheten.

Du hittar gudidad avslappning, meditationer och distansreiki i shopen, där har du även möljlighet att boka fysiska behandlingar i vårt rum i Linköping. 

 

Högkänslig och högpresterande

Du som är högkänslig älskar våra behandlingar. Du kommer tränas att förstå, möta och använda din högkänslighet på bästa möjliga sätt, för dig.

Detsamma gäller för dig som är högpresterande. Dina prestationer kommer att bli lite modigare och dessutom klokare.

Här möter du din energi i reikibehandling tillsammans med mental träning. Du möter också chakra, aura och dina universella krafter. Ditt högre jag och ditt högre syfte här på jorden.

Vi hjälper dig att få koll på dina energier helt enkelt och fokuserar på hur du kan använda dem mentalt och fysiskt, på bästa möjliga sätt.

Om du klickar vidare på flikarna nedan kan du läsa mer om respektive område. Du kan också ta del av olika erbjudanden och boka en behandling. Välkommen!

REIKI HEALING

REIKI HEALING

Reiki är en effektiv och mjuk behandlingsmetod för fysiska, mentala och emotionella spänningar. Energin jobbar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet. Reiki är godkänt av WHO och klassas som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.

Reiki förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd.

En reikibehandling tar 60-90 minuter och du sitter eller ligger på en brits. Du har kläderna på dig och du ligger gott på ryggen och får djupandas för att därefter få reiki genom handpåläggning från huvud ner till fötterna och upp igen.

Reiki används av över världen över, även sjukhus och spa-anläggningar använder reiki i både Europa, Afrika och Asien, så även i USA.

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar må-bra-hormonet oxytocin. Minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar. Genom beröring löser du upp spänningarna och kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början.

Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Reiki handlar om att konstant leva utifrån sitt hjärta. Reiki som energi är livsenergin som flödar igenom dig och är den energi du kan styra genom tankar och känslor. Den som inte känt rörelser ur reiki och kärlek eller hur den känslan kan vibrera har fortfarande något gott att vänta på.

Människokroppen består, utifrån vårt synsätt av flera olika dimensioner. Vi pratar gärna om energier i ditt ledarskap här. För ledarskap påverkar både fysiskt, mentalt och emotionellt. Allt det är energier. Du vet, när du kommer in i ett rum och du kan bara känna energin i rummet.

Reikin stimulerar din inre balans för att flödet av energin ska vara i harmoni. Om det är blockerat eller vi saknar flödet arbetar vi för att blockeringarna ska släppa. Du kan då uppleva en enorm värme, ett pirr eller kyla. Ibland visualiserar du bilder och behöver sätta ord på det under behandlingen. Reiki botar inget, den förmedlar. Effekter som kan upplevas är:

 • Mindre stress och spänningar
 • Balans i kroppen mellan tankar och känslor
 • Energifyllda
 • Lättare att fatta beslut och urskilja de viktiga valen
 • Mindre mottagliga för infektioner, förkylningar och andra stressrelaterade problem.
 • Förstå djupavslappning

Boka Reiki Healing

CHAKRA

CHAKRA

Livsenergin flödar inom i kanaler som kallas meridianer. Det finns sju stora chakran som binder samman meridianerna i kroppen och våra chakran är som sambandscentralen för nivåerna fysiska, mentala och emotionella kroppar. När du fryser eller är rädd, så är det livsenergin i chakrana och meridianerna som inte flödar genom kroppen som de ska.

En chakrabalansering utgår från varje chakras unika vibrationsfrekvens den rör sig i, som i sin tur påverkar färger då färger också vibrerar och kan relateras till chakran.

ByButeo använder kunskapen om chakran för att lättare spåra var i kroppen vi ska använda reiki. När vi lyssnar på dig som klient spårar vi var i chakrasystemet ditt problem hör hemma det kan vi göra just för att allting vibrerar. Detta underlättar för oss att stödja, sporra och stärka dig som klient och lättare få till ett flöde och uppnå din harmoni.

Här vill vi tillägga att chakran i dagsläget är esoterisk kunskap och har inte vetenskapligt belägg, än. ByButeo kopplar inte chakran till någon religion utan ser chakran som en karta för att förstå funktionerna i ditt energisystem.

I våra reikibehandlingar ingår alltid en chakrabalansering. Det finns olika chakraprogram som pågår under 7 tillfällen var fjärde eller var sjunde dag. Du kan läsa mer om behandlingarna nedan.

Boka Behandling

DET UNDERMEDVETNA STYR

DET UNDERMEDVETNA STYR

Alla tankar du tänker är inte medvetna tankar. Många av dem kommer från ditt undermedvetna. Eller i din högra hjärnhalva, som styr 95-98% av dina beslut.

Dessa undermedvetna tankar kan ha formats redan i barndomen. Så länge du inte är medveten om vad som styr de undermedvetna tankarna kommer de påverka ditt liv utan att du är medveten om det.

Du kommer att dra till dig saker, ofta sådant som du upplever negativt, och du kommer att tro att du drabbas av dessa saker och du undrar varför händer det mig? Studera därför vilka människor och händelser du drar till dig. Det ger dig ledtrådar till ditt undermedvetna och vilka tankar som finns där.

När Attraktionslagen blev ett populärare begrepp kom även kritik mot denna. En del menar att den är skuldbeläggande, dvs att det är ditt fel att ditt liv ser ut som det gör.

Attraktionslagen är varken positiv eller negativ, den bara är, precis som tyngdlagen. För oss på ByButeo är Attraktionslagen ett verktyg som tillsammans med mental träning gör dig mer medveten för du ska förstå och kunna fatta bättre beslut.

Vi tränar dig att göra dig klarsynt kring ditt undermedvetna och tränar dig i att få de resultat du vill ha i din vardag. Den processen tränar vi dig, din organisation eller ditt lag i.

Boka Behandling

DE FYRA ELEMENTEN

DE FYRA ELEMENTEN

Har du någon gång har känt eller upplevt att du inte är tillräcklig. Fick du som barn ofta höra att du skulle dämpa dig, skynda dig lite eller inte ta så mycket plats? Har du haft känslan att om du bara hade ändrat på ditten eller datten, haft mer självförtroende eller självkänsla så hade andra tyckt att allt blivit bra?

Du är inte ensam om att inte förstå din fallenhet, den energin du kom till jorden med. Det du verkligen vill förändra och plocka bort kan vara din kraft, den energirörelse du ska verka i och som egentligen är din motor, din gåva. Tänk om det du fått tillsagt att korrigera är din absoluta styrka?

Häng med nu, vi ska prata om din energi, den du nu ska älska och förädla. Inte förminska.

För ByButeo är det viktigt att du ska förstå ditt rörelsemönster, din fallenhet, din energi. Vi ska inte motarbeta den, vi ska förädla den och du ska förstå den. Vi pratar energi, inte dina beteenden. Det går att programmera och träna bort. I våra utbildningar får du även inblick i andras energier. Fatta vilken styrka det kan vara när du känner din partner, dina kollegor och dina barn. Snacka om att bygga team, jag och lag.

OBS! Det är ingen ny personlighetstest eller beteendekunskap. Vi ska inte prata om din personlighet. Personlighet kommer från ordet ”persona” ett ord som betyder ”social roll”. Vi ska gå bortom den du spelar och agerar i din vardag. Vi ska lämna den du tror att du ska vara för att passa in och titta på den du är, den energin du kom till jorden för att vara.

Energi är rörelser, eller förmågan till rörelse. Enkelt uttryckt så kommer energi från samma grund som allt annat här på jorden. Naturen uttrycker sin energi så vackert. Den är så harmoniserad och balanserad. Allt är välkommet och allt behövs, oavsett.

De fyra elementen ByButeo förhåller sig till är kväve, syre, väte och kol eller fysisk form som luft, vatten, eld och jord. Dessa har olika karaktäristiska mönster i sina rörelser. Dessa mönster och karaktärsfulla rörelser finns i dig och i alla runt omkring dig. Du har alla fyra i dig, men en är alltid mer dominant.

Det grundar sig enkelt i hur du rör dig, ser ut, dras till och känslan din kropp sänder ut. Ditt kroppsspråk talar alltid ett tydligare språk än alla dina ord och ditt beteende ByButeo går på känsla snarare än att se på dina intränade beteenden. Så gör dig förberedd.

Det är väldigt häftigt och det kan vara väldigt irriterande, men framför allt ger det dig möjligheten att använda din dominanta energi, istället för att försöka träna bort den och ändra på dig själv för att passa in. Och vice versa. Du låter andra få vara sig själva utan att du har ett behov av att korrigera dem där de är i sin energi.

Boka Behandling

MEDITERA & VISUALISERA

MEDITERA & VISUALISERA

Meditation är ett sammanfattande begrepp som innebär metoder för kroppslig och mental avslappning i kombination med koncentration på något föremål, föreställning eller företeelse. I idrottsvärlden arbetar vi mycket med att visualisera.

Visualisering är mentala föreställningar med en mental teknik som de flesta elitidrottare använder sig av. Visualisering innebär att du skapar eller återskapar erfarenheter med hjälp av dina sinnen. Innan en match eller tävling har du föreställt dig att du agerar på det sätt du vill agera. Det ena förtar inte det andra, tvärtom. Därför väljer vi i våra program att kombinera dessa två metoder vilket bland annat lära dig att:

 • Bli centrerad i dig själv och förankrad i tillvaron
 • Frigöra negativ energi som du tagit in från omgivningen
 • Hantera stress, hitta inre lugn och balans
 • Stärka självkänslan och börja svara på situationer istället för att bara reagera
 • Öppna upp dina möjligheter i tillvaron
 • Kreativiteten ökar
 • Nå mål lättare, tillvaron
 • Intentionen ökar tillvaron
 • Bli medveten om dina olika valmöjligheter tillvaron
 • Medveten omprogrammering

Boka Behandling

Kundkorg